Update vogelgriep 15/11: Verbod op jacht op wilde watervogels blijft van kracht

Jagersvereniging: Verbod op eventuele verstoring watervogels buiten proportie

Dinsdagochtend 15 november waren Laurens Hoedemaker, directeur, en Reinier Enzerink, landelijk belangenbehartiger, aanwezig bij het spoedoverleg van het ministerie van Economische Zaken. Directeur Generaal Agro & Natuur mevr. Sonnema had deze bijeenkomst belegd om de partijen te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de vogelgriep en om de afgekondigde maatregelen toe te lichten. Voor jagers betekenen deze maatregelen op dit moment het volgende: Op dit moment mag er geen jacht mag plaatsvinden op watervogels. Ook mag er niet gejaagd worden in een gebied waarbij er watervogels verstoord kunnen worden. Lees verder Update vogelgriep 15/11: Verbod op jacht op wilde watervogels blijft van kracht